November 8, 2010

Doa Ketika Kesusahan


Terjemahan:

"cukuplah Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik

pemimpin dan sebaik-baik penolong. Tiada daya

dan upaya melainkan dengan (pertolongan dan

kekuatan)

Allah yang maha tinggi kedududan dan maha agung"


1 comment:

aque said...

thanks for the share ;)